Gebruiksvoorwaarden

Dank voor het gebruik maken van PDUshop.nl en de aanschaf van onze producten. Uw inlogcode en ede aanschaf van de producten biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van informatie, manuals en de producten zelf, voor die toepassing waar zij voor bedoeld zijn. Bij ander gebruik dan de bedoelde toepassing vervalt de garantie. Op de producten wordt 12 maanden garantie verleend na de factuurdatum. Bewaart u s.v.p. uw aankoopnota goed in uw eigen administratie. De verstrekte product- en of prijsinformatie of inloggegevens mogen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven worden en blijven eigendom van PDUshop.nl.Wij wensen u vel plezier en gemak van de door u bij PDUshop.nl aangeschafte producten en zien u graag terug als tevreden klant.